Modern wereldwonder

De Deltawerken zijn wereldberoemd, maar niet onomstreden. Dit boek beschrijft de voorgeschiedenis, de bouw, de ontwikkelingen en veranderende inzichten van een wereldberoemd project, een symbool ook van ongekende daadkracht dat menigeen nog steeds inspireert.

Hollandse polders

Nederland is voor een groot deel selfmade country. Waar komt dat beter tot uitdrukking dan in de Hollandse polders? Het boek vertelt het verhaal van de Beemster, de Haarlemmermeerpolder en de Zuiderzeepolders en andere hoogstandjes van de Nederlandse waterbouw en ruimtelijke ordening.

Verover mij dat land

Cornelis Lely staat bekend als de man van de Afsluitdijk. Maar je kunt hem gerust de grondlegger van het moderne 20ste eeuws Nederland noemen. Deze biografie gaat over een man van de daad. Het boek laat zien hoe hij zijn stempel drukte op een maatschappelijk beschaafd Nederland, waarvan zijn Zuiderzeeproject een prachtig voorbeeld is.

Hoge dijken, diepe gronden

Schieland is een hoogheemraadschap ontstaan in het jaar 1273. Het achterland van Rotterdam heeft een bewogen verleden. In Schieland bevindt zich ook het diepste punt van Nederland. Of je daar ook moet gaan bouwen, was voor Rotterdam na 1945 geen vraag. Een groot deel van het oude, lage land viel ten prooi aan de stadsuitbreiding.

Afleiden of opruimen

Het gevaar van het water komt vooral van twee kanten: de zee en de rivieren. Lange tijd vormden de rivieren zelfs het grootste gevaar. Het lukte lange tijd niet die te bedwingen. Talrijke keren braken de dijken door en overstroomden grote delen van het rivierengebied. Deze studie lag ten grondslag aan het project Ruimte voor de rivier.

De Grote Waard

De Sint Elisabethsvloed van 1421 was een van de ergste stormvloeden die Nederland ooit teisterde. Het welvarendste stuk van Holland veranderde in de Biesbosch. Niet lang daarna kwam een kentering. Prachtige kaarten tonen hoe de bewoners de strijd niet opgaven en land schil voor schil terug op de zee veroverde, ook en juist nabij de Grote Waard.