historische projecten

 

Als sociaal geograaf en historicus verbind ik het verleden met het heden en de toekomst.

Ik plaats ontwikkelingen graag in hun context. Geschiedenis is geen opsomming van jaartallen of een aaneenrijging van anekdotes of het verhaal van een vierkante centimeter.

Ik schuw het aangaan van grote, ingewikkelde projecten niet. Daar zet ik graag mijn tanden in!

Foto: Pieter Oosterhuis, Stadsarchief Amsterdam

Profiel

Als sociaal geograaf en historicus voel ik me vooral een ontdekkingsreiziger. Ik doe ontdekkingen in de tijd en in de ruimte.

Ik ben geboren in Den Haag op 12 maart 1958 en hield op school al van onderzoeken en schrijven. Tijdens mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam publiceerde ik mijn eerste artikelen in NRC Handelsblad. Vervolgens ging ik de freelance journalistiek in. Vervolgens raakte ik betrokken bij de twee grote projecten, de geschiedenis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Rijkswaterstaat. In 1999 promoveerde ik bij de TU Delft op de geschiedenis van Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw.

Ik schreef de biografieën van Cornelis Lely en van Johan van Veen en diverse landschapsstudies. Tegenwoordig leg ik mij toe op het verbinden van verleden, heden en toekomst en hanteer ik verschillende vormen om het verhaal te vertellen: film, tentoonstellingen, apps en combinaties daarvan. En natuurlijk word ik vaak gevraagd voor lezingen en presentaties. Opdrachtgevers/partners onder meer: Koninklijke Akademie van Wetenschappen, TU Delft/Eindhoven, ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur, Provincie Flevoland, Wageningen Universiteit.

Foto: Marieke Odekerken

Uitgelicht

Vrede en recht

Den Haag profileert zich als internationale stad van vrede en recht. Met onder meer het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof is Den Haag dat ook. In het stadsbeeld is dat nog weinig zichtbaar. Dit project brengt daarin verandering.

Nederland verandert

Nederland verandert (om te behouden): De wereld staat voor grote veranderingen. Als een land heeft aangetoond zich aan omstandigheden aan te passen en nieuwe toekomst te bieden dan is het Nederland wel. Hoe en waar ging Nederland op de schop? De transities in het verleden als decor en inspiratiebron voor de grote maatschappelijke opgaven waar we nu voor staan.

Zuiderzee in beeld

Nergens verliep de verandering van het land zo dramatisch als in en rondom de Zuiderzee. Voor filmers vormden de afsluiting en droogmaking ervan een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het leverde prachtige films op die ik beschreef en ook toon in het boek ‘Hoor, hoor de dijk is zicht’ en op de tentoonstelling en gelijknamige film Zuiderzee in beeld.