Modern wereldwonder

De geschiedenis van de Deltawerken (2018)

De Deltawerken waren zeer innovatief en vormden de trotst van zeker twee generaties waterbouwers. In een tiental hoofdstukken worden de Deltawerken van diverse kanten belicht. Niet alleen de bouw ervan wordt beschreven en het innovatieve karakter ervan, maar ook het effect op economische en toeristische ontwikkeling van het deltagebied en de effecten op waterhuishouding en ecologie. Ook op de toekomst wordt ingegaan. Zelf schreef ik de hoofdstukken over veiligheid, de ruimtelijke ordening en de beeldvorming van de Deltawerken, het deltaplan als icoon.