Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-2015

Met Toon Bosch (1998, herzien in 2015)

In opdracht van TU Delft en TU Eindhoven raakte ik in 1993 betrokken bij een groot onderzoeksprogramma naar de geschiedenis van Rijkswaterstaat. Het resulteerde in mijn proefschrift Heersen en beheersen en het boek Twee eeuwen Rijkswaterstaat. Wij onderzochten niet alleen de technische kant van deze belangrijke dienst, maar juist ook andere zaken, zoals de maatschappelijke rol en de organisatie. De dienst moet het land tegen het water beschermen en de infrastructurele basis voor ontwikkeling leggen. Ga er maar aanstaan Ik vond het bijzonder eervol om het historisch onderzoek te doen en dan nog wel van de twintigste eeuw, de tijd van onder meer de Zuiderzee- en Deltawerken, de aanleg van autosnelwegen en de opkomst van de milieuproblematiek. Een herziene druk verscheen in 2015.