Verover mij dat land

Lely en de Zuiderzeewerken (2007)

Cornelis Lely leek voorbestemd om de Zuiderzee af te sluiten en droog te maken. Rond zijn geboortejaar werden die plannen steeds serieuzer. Lely groeide op in een Amsterdam dat de oude veren van zich afschudde. Zijn vader nam hem mee naar het nieuwe Nederland. Lely toonde zich algauw een briljant ingenieur en plannenmaker. Als sociaalliberaal predikte hij de vooruitgang. Als minister maakte hij er werk van. Een geduldige en vastberaden man die het nog net meemaakte dat zijn grote droom gerealiseerd werd, het huzarenstukje van de afsluiting een droogmaking van de Zuiderzee waarvoor hij de basis legde. Maar hij bracht nog veel meer tot stand. Wat te denken van de Ongevallenwet, de Staatsmijnen, het eerste Rijkswegenplan en de aanleg van lokaalspoorwegen waardoor voor ieder kind een hogere opleiding fysiek bereikbaar werd.