Springplank naar een duurzame toekomst

veertig jaar landbouwkundig onderzoek van Wageningen UR in Flevoland 1970-2010 (2010)

In opdracht van Wageningen Universiteit deed ik voor het Nieuwland Erfgoedcentrum onderzoek naar het landbouwkundig onderzoek op het nieuwe land. Een wereld ging voor mij open. Op tal van vlakken is het landbouwkundig onderzoek zeer innovatief. Het is ongelooflijk wat er in een paar decennia bijvoorbeeld op het gebied van dierziektes is bereikt. Tegelijk liepen veel onderzoekers stuk op het conservatieve bolwerk in de agrarische wereld, waar Wageningen Universiteit een van de spillen is. Echte vernieuwingen kregen maar weinig kans en experimenten met biologische bedrijfsvoering werden zo knullig uitgevoerd dat ze waren gedoemd te mislukken. De biologische boeren keken het allemaal misprijzend aan. Dit leidde tot bijzondere inkijkjes in de agrarische wereld en dat van het dierkundig onderzoek, nog steeds actueel! Het was erg leuk om te doen, maar Wageningen Universiteit wilde vooral een positief verhaal terwijl veel onderzoekers gefrustreerd rondliepen omdat ze te weinig armslag kregen. Het Nieuwland erfgoedcentrum, mijn opdrachtgever, danste naar de pijpen van de begeleidingscommissie van Wageningen Universiteit.  Bij de presentatie van het boek was ik derhalve niet aanwezig. Niettemin is het nog een mooi boek geworden.
Ik schreef de hoofdstukken over de ontwikkeling van nieuwe vormen van akkerbouw en vollegronds groenteteelt, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystemen in de melkveehouderij en de baanbrekende uitvindingen on dierziekten uit de wereld te krijgen en in te tomen. Henk Pruntel nam een aantal andere aspecten van 40 jaar landbouwkundig onderzoek in Flevoland onder de loep.