Afleiden of opruimen

De strijd om de beste aanpak tegen het rivierbederf, een beschouwing van 300 jaar rivierverbetering in het kader van de spankrachtstudie (2003), in opdracht van Rijkswaterstaat

In deze studie bestudeer ik de rivieroverstromingen en het beleid om dit probleem te tackelen. Het rivierenvraagstuk vroeg om bovenlokaal ingrijpen. Het was de belangrijkste reden om een aparte rijksdienst in te richten op het gebied van de waterstaat. Hoe ingewikkeld het vraagstuk was, blijkt uit de lange tijd van discussies die aan het uiteindelijk beleid voorafgingen. Het was een vrijwel ongrijpbare materie. Alle geleerde koppen bogen zich over het vraagstuk. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en ontstond het rivierenstelsel zoals we dat nu kennen. Na 1860 worden nieuwe rivieren aangelegd, de rivieren gereguleerd en genormaliseerd; de kennis ervan nam snel toe. En het was succesvol: grote rivieroverstromingen deden zich na 1861 niet meer voor.