Profiel

Als sociaal geograaf en historicus voel ik me vooral een ontdekkingsreiziger. Ik doe ontdekkingen in de tijd en in de ruimte.

Ik ben geboren in Den Haag op 12 maart 1958 en hield op school al van onderzoeken en schrijven.

Tijdens mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam publiceerde ik mijn eerste artikelen in NRC Handelsblad. Vervolgens ging ik de freelance journalistiek in. Vervolgens raakte ik betrokken bij de twee grote projecten, de geschiedenis van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Rijkswaterstaat. In 1999 promoveerde ik bij de TU Delft op de geschiedenis van Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw.

Ik schreef de biografieën van Cornelis Lely en van Johan van Veen en diverse landschapsstudies. Tegenwoordig leg ik mij toe op het verbinden van verleden, heden en toekomst en hanteer ik verschillende vormen om het verhaal te vertellen: film, tentoonstellingen, apps en combinaties daarvan. En natuurlijk word ik vaak gevraagd voor lezingen en presentaties.

Lid van de Auteursbond, LIRA en Ondernemers in de Geschiedenis.

Opdrachtgevers/partners onder meer:

 • Koninklijke Akademie van Wetenschappen
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Stichting gemaal De Hoogeboezem achter Haastrecht
 • Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur
 • Provincie Flevoland
 • Wageningen Universiteit
 • Onderwijsraad
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Rotterdam
 • CUVO
 • Stichting Volkskracht
 • Diverse waterschappen
 • Global Center on Adaptation
Foto: Josien de Geus

Landschap

Als ik over een plek of gebied schrijf moet ik er geweest zijn, er hebben gedwaald er hebben gekeken, tenzij het niet anders kan. Zonder kaarten verdwaal je al snel; ze vormen een belangrijke bron. Kaarten prikkelen de verbeelding en zijn van groot belang voor het begrip van situaties, gebeurtenissen en voor het bepalen van de toekomst.

Ik heb heel wat mooie kaarten ontdekt in de archieven. Wat te denken van deze kaart van de tekorten in dijkhoogten uit 1946 van Goeree-Overflakkee die precies aangeeft waar de dijken te laag zijn? Zeven jaar later braken daar de dijken door…

Beeld, fotografie en film

Een boek zonder beeld bestaat voor mij niet. Een beeld zonder tekst evenmin. Ik vind vormgeving belangrijk en zoek graag de mooiste beelden uit om mijn verhalen te illustreren en aan te vullen. In overleg met goede en vooraanstaande vormgevers als Koehorst in ’t Veld, Bart van den Tooren, René van der Vooren en Thonik heeft dat tot uitstekende resultaten geleid. Zie bijvoorbeeld mijn boek De Grote Waard, geschiedenis van een Hollands landschap… In mijn laatste boeken speelt beeld een nog prominentere rol. Door het kijken naar en onderzoek van foto’s en films krijg je nog meer greep op een onderwerp. Heerlijk om daaromheen tentoonstellingen te maken. Kijk maar eens naar deze trailers van Zuiderzee in beeld en Reuzenarbeid.

Trailer Zuiderzee in beeld

Trailer Reuzenarbeid

Een waterstaat van mensen

Geschiedenis draait om mensen. Zo noemde de beroemde Amerikaanse historica Barbara Tuchman de Afsluitdijk en het Zuiderzeeproject als ‘one of mankinds better moments’ omdat de mens in staat is geschiedenis te maken, in positieve zin. Zo draait ook waterstaatsgeschiedenis niet alleen om techniek of gesteggel binnen waterschappen. Het is levende geschiedenis. De grootste ingenieurs waren zeer maatschappelijk betrokken.
Neem bijvoorbeeld Cornelis Lely en Johan van Veen. Ik schreef hun biografie. De biografie is een prachtig genre dat ik graag beoefen. Beide biografieën zijn ook zeer goed ontvangen. Johan van Veen is zelfs geleidelijk aan een beroemdheid geworden. Volgens Rutger Bregman, die mijn boek verslond, hoort hij in rijtje allerbelangrijkste Nederlanders.

Midden in de maatschappij

In mijn hart voel ik mij een wereldverbeteraar. Maar op de barricades staan doe ik niet graag. Een bestaan als politicus ambieer ik niet. Voor de ambtenarij ben ik totaal niet geschikt. Ik sta midden in de maatschappij door te onderzoeken en te schrijven. Aanvankelijk als journalist voor onder meer NRC Handelsblad en Intermediair en later als schrijver/onderzoeker. Zo inspireerde mijn biografie van Johan van Veen Rutger Bregman tot het schrijven ‘Het water komt’. Een artikel in NRC Handelsblad over de Afsluitdijk zorgde dat de bouw en inrichting van de Nieuwe Afsluitdijk zorgvuldig gebeurde. Mijn geschiedenis van het ministerie van onderwijs en Rijkswaterstaat zijn standaardwerken. ‘Ik heb altijd schrijver willen worden’. Dat is gelukt.