Heersen en beheersen

Hoe machtig was Rijkswaterstaat, dat wel een staat in de staat werd genoemd? Ik promoveerde op de studie van Rijkswaterstaat in de 20ste eeuw en beschrijf een rijksdienst met vele gezichten en heel wat ups and downs. Eén les? Beleid van uitvoering scheiden, zoals nu het geval is, is niet zo verstandig.

Onder ‘wijzen’

De Onderwijsraad is nog steeds een vooraanstaand adviesorgaan van de regering. De verwachtingen waren bij de oprichting hoog gespannen, maar daaraan kon niet tegemoet worden gekomen: de Raad viel ten prooi aan de verzuiling. ‘Een heroïsch verleden heeft Van der Ham’ niet aangetroffen’, schreef NRC Handelsblad in een lovende recensie.

Een bron van aanhoudende zorg

Na het beslechten van de schoolstrijd, kwam er een apart ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot stand. Het departement stond midden in de (verzuilde) maatschappij. Welke ruimte tot het maken van beleid was er? Hoe lagen de verhoudingen tussen de ministers en ambtenaren? Het waren 75 roerige jaren.

Kind in huis

Heel wat kinderen in Rotterdam groeiden op in Het Kinderhuis der Hervormde Gemeente voor halfwezen aan de Van Speijkstraat. Ik beschreef de gang van zaken in het huis die in korte tijd aan enorme verandering onderhevig was. Het Kinderhuis blijkt een prachtige afspiegeling van de samenleving: van strenge tucht naar een tijd dat de beleving van het kind centraal kwam te staan.