Hoge dijken, diepe gronden.

Land en water tussen Rotterdam en Gouda, een geschiedenis van Schieland (2004)

Schieland behoort tot de oudere waterschappen van Nederland. Na de grote ontginning in de periode 800-1200 moest het land worden beschermd. Een regionaal bestuur kwam tot stand. Ging het allemaal wel zo democratisch? Lag het waterschap aan de basis van onze democratie? Op basis van dit boek kun je daar genuanceerder over gaan denken. De relaties tussen de waterschappen onderling waren niet al te best en ook de besturen van waterschap en een stad als Rotterdam lagen vaak met elkaar in de clinch. Al 750 jaar lang valt het niet mee de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met Ingrid Jacobs voerde ik de hoofdredactie van dit boek dat tal van aspecten belicht van een van de meeste kwetsbare delen van Nederland. Geruime tijd bestond er eigenlijk geen achterland, maar eigenlijk meer achterwater als gevolg van de grote veenafgravingen. Het land weer droog te maken bleek geen sinecure. In Schieland stond het eerste stoomgemaal van Nederland. Het gebied speelde een grote rol bij de innovatie om met stoomkracht land droog te maken en te houden.