Boeken

Ik schrijf aantrekkelijke non-fictie gebaseerd op gedegen, wetenschappelijk onderzoek. Ik streef naar een leesbaar historisch verhaal, zelfs als het onderwerp technisch, wetenschappelijk of anderszins wat specialistisch is. Ik ga echter nooit op de hurken zitten.

Een bron van aanhoudende zorg, een studie die verscheen ter gelegenheid van 75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen en Twee eeuwen Rijkswaterstaat worden beschouwd als standaardwerken. Meester van de zee, de biografie van waterstaatsingenieur Johan van Veen, leidde tot een grote naamsbekendheid van deze bijzondere waterstaatsman.

Hoor, hoor de dijk is dicht

Het beroemde Zuiderzeeproject was het maatschappelijk laboratorium de twintigste eeuw. De beste filmers van Nederland legden dat sinds 1900 schitterend vast.
Beste Non-Fictie van 2022 volgens VPRO Gids

Een kleyn paleis

De Haagse Buitenplaats Ockenburgh lijkt wel een spiegel te vormen voor de geschiedenis van Nederland: gebeurtenissen uit alle tijden worden daar gereflecteerd. Het maakt dit landgoed tot een boeiende plek van herinnering.

Johan van Veen

Wie was die merkwaardige man die de watersnoodramp van 1953 voorspelde? Die de plannen al klaar hadden om de delta te beschermen? Dankzij dit boek is Johan van Veen een bekende Nederlander geworden.

Modern wereldwonder

De Deltawerken zijn wereldberoemd, maar niet onomstreden. Dit boek beschrijft de voorgeschiedenis, de bouw, de ontwikkelingen en veranderende inzichten van een wereldberoemd project, een symbool ook van ongekende daadkracht dat menigeen nog steeds inspireert.

Ooggetuigen van de Watersnood 1953

Zeer kort na de afschuwelijke ramp namen ambtenaren interviews af met ooggetuigen. Andere ooggetuigen schreven hun verhaal op. Misschien zijn gebeurtenissen tijdens zo’n catastrofe nog nooit zo goed vastgelegd. Jan Terlouw schrijft in zijn voorwoord: ‘Willem van der Ham brengt de watersnoodramp heel dichtbij’.

Overige boeken en bijdragen aan boeken