Een bron van aanhoudende zorg

75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen, 1918-1993 (1993)

Voor elke samenleving is het geven van goed onderwijs van groot belang. De jeugd heeft immers de toekomst. Over de wijze waarop dat het onderwijs het best kan worden georganiseerd en welke rol de overheid daarbij heeft, verschillen de meningen sterk. De geschiedenis van dit ministerie biedt inzicht in hoeverre die opvattingen in de loop der tijd veranderden. Geen departement had aanvankelijk zo’n hoge begroting. Stil zat het vrijwel ministerie nooit: altijd was er wel nieuwe wetgeving in voorbereiding. Ik schreef dit boek samen met Hans Knippenberg en in tijdelijke dienst van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Ik schreef zelf de hoofdstukken Interbellum en het ministerie in de oorlogsjaren en de tijd na de Mammoetwet toen de democratisering van samenleving en dus ook het onderwijs een hoge vlucht nam.