Johan van Veen, Meester van de zee

Grondlegger van het Deltaplan (2020)

Johan van Veen maakte als ingenieur bij Rijkswaterstaat naam. Geliefd was hij echter niet. In dit boek schets ik het levensverhaal van een briljant man, maar ook een zeer complexe persoonlijkheid. Hij mocht ‘alles’ onderzoeken en deed dat ook. Zo legde hij niet alleen de basis van het deltaplan, maar ook van de computer in Nederland. Hij geldt bovendien als grondlegger van bouwen met de natuur. Pas langzamerhand drong door wat Johan van Veen voor Nederland betekende.

Rutger Bregman was perplex toen hij kennisnam van deze biografie. Hij schreef vervolgens zijn boekje Het water komt dat De Correspondent gratis verspreidde. Iedereen moest volgens hem kennismaken met de bijzondere persoon van Johan van Veen. Mijn boek beleefde toen zijn tweede en derde druk. In 2023 toen de NPO de serie maakte Het water komt, kwam het ‘grote’ publiek met hem in aanraking; de tweede aflevering was vrijwel geheel gewijd aan Johan van Veen. Johan van Veen is niet alleen de geestelijke vader van de Deltawerken en klokkenluider van de Watersnoodramp, maar stond ook aan de wieg van bouwen met de natuur, de Maasvlakte en zelfs de computertechnologie. Een briljant en grillig man, zijn tijd ver vooruit. Ik ben enorm trots dat Johan door mijn biografie, die leest ‘als een Zweedse detective’ langzamerhand echt een bekende Nederlander is.