Reuzenarbeid

de bouw van het moderne Nederland in beeld, 1861-1918 (2021)

Reuzenarbeid vertelt en toont het verhaal van het veranderende Nederland in de negentiende eeuw. Nederland veranderde tot in elk uithoek. De aanleg van kanalen als het Noordzeekanaal, de komst van de spoorwegen met gigantische overspanningen over de grote rivieren, de grootschalige rivierverbeteringen, landaanwinning, nieuwe vormen van kustverdediging: het werd allemaal met uiterste precisie vastgelegd, ook de voortgang van het werk. Je ziet de arbeiders en polderjongens zwoegen en hoort bijna het geratel van de machines.

Ik neem u mee in deze bijzondere collectie van de eerste Nederlandse landschapsfoto’s en vertel u het verhaal van ons land. Er werd ‘Reuzenarbeid’ verricht, zoals tijdgenoten het uitdrukten. De minister gaf opdracht dit bijzondere werk op foto’s vast te leggen. Ik ontdekte een enorme fotocollectie waarin de verandering vaak op de voet is te volgen. Of het nu gaat om de aanleg van het Merwedekanaal of de bouw van nieuwe sluizen in de Drentse hoofdvaart, overal sjouwden de fotografen hun camera naar toe.

Boek

Het boek is rijk geïllustreerd en verscheen in 2021 bij uitgeverij NAI010 Publishers. Vormgeving Koehorst In ’t Veld. Bijdragen van Anneke van Veen, Mieke Jansen, Mattie Boom en Maartje van den Heuvel. Foto’s uit de collecties van Nationaal archief, Koninklijke Verzamelingen, Spoorwegmuseum, Trésor Universiteit Delft, Stadsarchief Amsterdam.

Expositie

Op drie plekken was Reuzenarbeid ook als tentoonstelling te zien: Walburgiskerk Zutphen, BiesboschMuseumEiland en in Hoek van Holland ter gelegenheid van 150 jaar Nieuwe Waterweg. Nog steeds is het de wens om foto’s in het landschap te plaatsen. We gaan er mee door als onderdeel van Nederland verandert (om te behouden).