Nederland verandert (om te behouden)

De transities in het verleden als decor en inspiratiebron voor de transities van nu

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Hoe gaan we om met het veranderende klimaat, de stijgende zeespiegel? Hoe richting te geven aan de energietransitie? Hoe voorkomen we een verder verlies aan biodiversiteit, hoe gaat de natuur zich ontwikkelen? Wat is het perspectief van een duurzame landbouw? Wat is de toekomst van de stad en waar gaan we wonen? Kunnen we wel doorgaan ons zo veelvuldig en over lange afstanden te verplaatsen? Welke nieuwe vormen van transport dienen zich aan en welke gevolgen heeft dat voor onze mobiliteit? En dit is nog maar een greep uit alle veranderingen die gaande zijn. De uitdagingen zijn enorm.

Met het project Nederland verandert (om te blijven) willen we de roemruchte geschiedenis van Nederland als transitieland tonen als decor en inspiratiebron voor de gigantische opgaven waarvoor we nu staan en zo ook een podium bieden aan beleidsmakers, onderzoekers en burgers die deze transities vormgeven en ontwikkelen waardoor de bevolking op een laagdrempelige manier kennis van deze ontwikkelingen kunnen nemen en betrokken worden. De transitie wordt zo niet meer in achterkamertjes of ivoren torens voorbereid maar op publieke plekken. We streven naar het organiseren van een Feest van Verandering, een grote tentoonstelling die ook als podium dient, routes door het land langs plekken waar eerdere transities goed zijn te zien en de uitdagingen in de toekomst groot zijn. In september 2023 zijn we met het onderzoek gestart. Een project van Willem van der Ham en Bubo Damen.

Foto: Pieter Oosterhuis, Koninklijke Verzamelingen

Het mannetje voor de grote kraan is Titaantje. Hij gaat Nederlanders binnenkort meenemen naar bijzondere transitieplekken in heel Nederland. Met een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een begin gemaakt met het project Nederland verandert (om te blijven), een groot historisch transitie project. Dit moet het decor en de inspiratiebron vormen voor de maatschappelijke opgaven waar we nu voor staan.