Publicatie Biesbosch in het tijdschrift Holland

De gedaantewisselingen van de Biesbosch

De Grote Waard vormde in de late Middeleeuwen het economisch kerngebied van Holland. Totdat het gebied in 1421 werd getroffen door de Sint Elisabethsvloed en alleen Dordrecht als eilandje overbleef. In het tijdschrift Holland schreef ik 600 jaar na de watersnoodramp over de lotgevallen van dit bijzonder stukje Nederland